Jurusan Teknik ELektronika Industri (TEI) membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap agar kompeten di bidang :

 • Menguasai dasar elektronika digital dan komputer
 • Mengusai elektronika dasar terapan
 • Merakit dan mengoperasikan komputer menggunakan sistem operasi DOS dan Windows
 • Memprogram peralatan sistem otomasi elektronik yang berkaitan dengan I/O berbantuan : mikroprosesor dan mikrokontroller
 • Memprogram peralatan sistem otomasi elektronika yang berkaitan dengan I/O berbantuan : PLC,komputer dan pneumatik
 • Menggambar teknik elektronika menggunakan komputer
 • Merencanakan pemeliharaan peralatan elektronik sistem otomasi elektronika
 • Merakit peralatan dan perangkat elektronik sistem otomasi elektronika.
 • Siswa-siswi elektronika industri mampu membuat aplikasi-aplikasi domestik seperti : merancang dan membuat lampu garasi terprogram, kontrol tower air yang tepat guna, alarm pengaman rumah, pintu palang parkir dan berbagai macam aplikasi pemakaian sensor-sensor.

Ruang Lingkup Pekerjaan Teknik Elektronika Industri

 • Teknisi elektronika industri
 • Teknisi instrumentasi
 • Teknisi kontrol